Menu
Sepetiniz

Şartlar & Koşullar

Kullanım Koşulları

Madde 1 - Giriş

İşbu kullanıcı sözleşmesi ("sözleşme") ve Kastamo'nun www.kastamo.com pazaryeri websitesi ve iPhone/Android uygulamasinda ("uygulama") yer alan diğer kurallar, Kastamo tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Uygulamada yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır. İşbu sözleşme, sizinle, Topçuoğlu mh. Kalekapısı sokak No: 76/2 Merkez / Kastamonu adresinde yerleşik KASTAMO Eticaret Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

 

Madde 2 - Süre

Sizin tarafınızdan gerekli kimlik bilgilerinin uygulamaya girilmesi ve yine tarafınızca verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. İşbu sözleşme, üyelik kaydı yapıldığı tarihte yürürlüğe girecek ve fesih edilinceye kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

Madde 3 – Kapsam

Kastamo, sizlere internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. Kastamo, bu uygulamada listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir. Kastamo, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

 

Madde 4 - Hizmetler

Kastamo tarafından verilen hizmetler kısaca;

1. Sanal Pazaryeri


1.a. Satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanmasıdır.
1.b. Satıcı ve alıcılar, ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve sipariş koşullarında mutabakata varabilirler.

2. 100% Güvenli Alışveriş Sistemi


2.a. Satış sözleşmesinin tarafı olmayan Kastamo, alım satım sürecinin ödeme aşamasında alıcı ve satıcıya 100% Güvenli Alışveriş Sistemi'ni sağlar. Satıcıya malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; alıcıya ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlar.

 

2.b. 100% Güvenli Alışveriş Sistemi kapsamında Kastamo tarafından kontrol altında tutulan ve yönetilen güvenli hesap, işbu sözleşme ve ekinde yer alan 100% Güvenli Alışveriş Sistemi kurallarına uygun işletilmektedir.


2.c. 100% Güvenli Alışveriş Sistemi'nin işleyişi aşağıdaki gibidir:

 

      i.         Alıcı, ürün ve/veya hizmet siparişi verdikten sonra, ürün ve/veya hizmet bedelini Kastamo tarafından yönetilen banka nezdindeki güvenli hesaba transfer eder ve Kastamo tarafından ürün ve/veya hizmet bedelinin güvenli hesaba yatırıldığı Satıcı'ya bildirilir.

 

     ii.         Satıcı, ürün ve/veya hizmeti, alıcı Güvenli Hesaba ödeme yaptıktan sonra 3 (üç) iş günü içinde alıcının adresine gönderir ve gönderi bilgilerini uygulamaya girer. Gönderilen ürün ve/veya hizmeti teslim alan alıcı, ürün/hizmet kararlaştırılan niteliklere ve şartlara uygun ise, ürün ve/veya hizmet bedelinin satıcının banka hesabına transferi için uygulama üzerinden onay verir.

 

   iii.         Satıcı ürün ve/veya hizmetin alıcıya teslimini/ifasını sağlamaz ise ya da alıcı tarafından gönderilen ürün ve/veya hizmetin belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilir ise veya alıcı ürün ve/veya hizmeti satın almaktan vazgeçer ise, ürün/hizmet bedeli güvenli hesaptan alıcıya iade edilir.

 

   iv.         Alıcı, satıcının ürünün kargo bilgilerini veya hizmetin teslim/ifa edildiğine ilişkin bilgileri uygulamaya girmesini müteakiben 3 (üç) iş günü içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, ürün ve/veya hizmet bedeli otomatik olarak satıcının hesabına transfer edilir. Satıcı’nın, ürünün kargo takip numarasını yanlış ve/veya eksik bildirmesinden kaynaklanacak tahsilat transferi gecikmelerinden, Kastamo sorumlu tutulamayacaktır. Bu durumda sorumluluk Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte, alıcının, cayma hakkını kullanmak sureti ile satıcıya geri göndermiş olduğu ürün ve/veya hizmetin, alıcı tarafından teslim alınan ve satıcının ilk olarak göndermiş olduğu ürün ve/veya hizmet ile aynı olmaması durumunda Kastamo’nun hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

     v.         Alıcının ad ve soyad bilgileri veya iletişim bilgileri ancak 3 (üç) iş günlük onay süresi kapsamında onay verildikten sonra satıcı ile paylaşılacaktır.

 

   vi.         Kastamo’nun para transferi hizmetini yerine getiren aracı şirket, alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, ürün ve/veya hizmet bedelini güvenli hesapta bloke etme hakkına sahiptir.

 

  vii.         Alıcı, işlem onaylandıktan sonra iade talebini Kastamo üzerinden yapamaz. Alıcı, 3 iş günü içerisinde ürün ve/veya hizmeti iade etmek isterse kargoyu satıcıya geri göndermesi ve kargo takip numarasını hem Kastamo hem de satıcı ile paylaşması gerekmektedir. Kargonun satıcıya iade olduğu, Kastamo tarafından kargo takip numarasından tespit edildikten sonra işlem iptal edilerek yapılan ödeme alıcıya iade edilir.

 

viii.         Alıcılar, ürün ve/veya hizmet Satıcı tarafından kargoya verilmeden önce ürün ve/veya hizmet siparişini iptal edebilirler. Satıcı, ürün ve/veya hizmeti kargoya teslim etmeden önce ürün ve/veya hizmet siparişinin iptal edilip edilmediğini kontrol etmesi gerekir.

 

   ix.         Kargo gönderim işlemi alıcı ödemeli yapılamayacak yalnızca satıcı ödemeli; diğer bir ifade ile kargo işlem ücretinin peşinen satıcı tarafından ödenmesi sureti ile; yapılabilecektir.

 

     x.         Kargolanan ürün ve/veya hizmetin teslimi sırasında alıcının adreste bulunmaması veya kargo şubesinden gidip ürünü teslim almaması nedeni ile teslimin gerçekleştirilememesi durumunda kargo ücreti Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca satıcıya aittir. Söz konusu kargo ücretinden Kastamo sorumlu tutulamayacaktır.

 

   xi.         Alıcının, sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti teslim almadan önce muayene etmesi gerekmektedir. Eğer ürün ve/veya hizmet tahrip olmuş, kırılmış, ambalajı yırtılmış ve benzeri şekilde hasarlı ve ayıplı ise ürün ve/veya hizmetin durumu bir tutanak ile tespit edilerek, alıcının ürün ve/veya hizmeti kargo şirketinden teslim almaması gerekmektedir. Alıcının tahrip olmuş, kırılmış, ambalajı yırtılmış ve benzeri şekilde hasarlı ve ayıplı ürün ve/veya hizmeti teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine ait olacaktır. Teslimden sonra ürün ve/veya hizmetin sorumluluğu ve hasarlar alıcıya ait olacaktır.

 

2.d. Kullanıcılar; diğer bir ifade ile alıcı ve satıcı, 100% Güvenli Alışveriş Sisteminden ve Kastamo hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürün ve/veya hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya ürünün ithal edilmesi halinde ithali ile ilgili her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülükten müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

 

2.e. Her hafta Cuma günü saat 14:45’e kadar Kastamo’ya ulaşan alıcı onayı veya işbu sözleşmenin 2.c.iv. hükmü uyarınca onaylanmış kabul edilen siparişlere ilişkin ürün ve/veya hizmet bedellerine ilişkin banka transfer emirleri ilgili hafta Cuma günü içerisinde Kastamo tarafından gerçekleştirilir.

 

Satıcı tarafından hatalı bildirilen banka hesap bilgilerinden ötürü gerçekleştirilemeyen ürün ve/veya hizmet bedeline ilişkin banka transferleri ilgili bilgilerin satıcı tarafından düzeltilmesini takiben düzeltmenin gerçekleştirildiği tarihte Kastamo tarafından yeni banka bilgileri kullanılmak sureti ile ürün ve/veya hizmet bedeline ilişkin banka transfer emirleri verilir.

Madde 5 - Kullanım Şartları

Uygulamaya girdiğinizde veya Kastamo hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir:

1. Ürün, hizmet ve içeriklerin yanlış kategoride listelenmesi,


2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali,


3. Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,


4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olunması gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde Kastamo hizmetlerinin kullanılması,


5. Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi,

6. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi,


7. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,


8. Kastamo'un yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,


9. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,


10. Kastamo.com' a veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,


11. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, Kastamo altyapısına, sistemine zarar verilmesi,


12. Herhangi bir amaçla sisteme robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,


13. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması,


14. Uygulamanın ya da Kastamo.com sitesinin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.


Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti etmekle yükümlüsünüz. Aksi halde, meydana gelebilecek her türlü hukuki uyuşmazlıktan şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz. İşbu sözleşmeye taraf olmakla, Kastamo'un uygulaması aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.

 

 

Madde 6 - Satış Koşulları

Ürün ve/veya hizmet listelediğinizde, satıcı sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullar ve "Satıcılar İçin Kurallar" ekine uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz:

1. Ürün ve/veya hizmeti zamanında, sitede belirttiğiniz niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğinizi kabul etmektesiniz.


2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik’i dahil tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağınızı ve alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendiniz olacağını ve alıcının taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağınızı, tüketici hukuku uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz.

 

3. Satıcı olarak;

3.a. Ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu,


3.b. Ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,


3.c. Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin logo, marka ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu,


3.d. Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin logo, marka, teknik özellikler, görseller, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın Kastamo'da sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu,


3.e. Ürün ve/veya hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini,


3.f. Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı, kabul etmektesiniz.

 

4. Satıcı tarafından ürünlerin satışa çıkarılması ücretlidir. Ücret ve şartları ilgili üyelik paketleri üzerinde açıklanacaktır. Satış gerçekleştiği takdirde Kastamo tarafından, ürünün satış bedeli üzerinden %10(KDV Dahil) komisyon alınır. Eğer satılan ürünün satış bedeli 20.-TL (KDV Dahil) ve altında ise bu defa ürünün satış bedeli üzerinden nisbi oranla değil maktu olarak sabit 2.-TL(KDV Dahil) komisyon alınır.

5. İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak Kastamo tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve eylemleri gerçekleştirmekle mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz.


6. Satıcı olarak, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırmanız durumda, Kastamo'a karşı tedarikçinizin uygulama üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

8. Sipariş teslimat adresinin Alıcı tarafından yanlış verilmesi durumunda ise iş bu hüküm uygulanacaktır: Kastamo’dan yapmış olduğunuz tüm alışverişler için sipariş sırasında vermiş olduğunuz teslimat adresinde bulunmamanız durumunda ürünleriniz en yakın kargo şubesinde teslim almanız için belirli süre bekletilecektir. ( süreler kargo firmasına göre değişiklik gösterebilir.)

Alıcı’nın belirtmiş olduğu teslimat adresinin hatalı olması, (ilgili sokak, apartman, dairenin bulunmaması) ya da gidilen adreste Alıcı’nın ikamet etmiyor ve/veya bina sakinleri tarafından tanınmıyor olması durumunda ürün ve/veya hizmet, adrese en yakın kargo şubesine götürülecek ve Kastamo tarafından telefon ile aranmak suretiyle Alıcı’dan adresteki hatanın düzeltilmesi talep edilecektir. Ürün ve/veya hizmetin ücretsiz kargo ile satışı durumunda, Alıcı’dan kaynaklanan hatalı adres bildirimi sebebiyle, ikinci kez kargo şirketine verilen kargo ücretinden Alıcı sorumludur. Ücretli kargo ile satılan ürün ve/veya hizmetlerin teslimatına ilişkin olarak ise, Alıcı, hem ürün ve/veya hizmetin Alıcı’nın adreste bulunmadığı ve/veya tanınmadığı adrese gönderilen ürün ve/veya kargo ücretinden, hem de sonradan Kastamo’ya bildirilen yeni adrese gönderim kargo ücretinden sorumludur.

 

Kastamo tarafından telefon ile Alıcı’ya ulaşılamaması durumunda, Kastamo’ya üyelik sırasında Alıcı tarafından verilmiş olan telefon, faks ve e-posta kanalları da müteakip defalar kullanılarak, Alıcı’ya ulaşılacak ve adres bilgisinin düzeltilmesi talep edilecektir. Tüm bu çabalara karşın Alıcı’ya 3 gün süresince ulaşılamaması durumunda ise; Sipariş edilen ürün ve/veya hizmet Satıcı’ya teslim edilecek, ürün iade işlemleri başlatılarak kargo ücreti satış bedelinden düşülmek suretiyle sipariş bedeliniz kredi kartı hesabınıza iade edilecektir.

 

Hatalı teslimat adresinin düzeltilmesi için size ulaşmamıza kadar geçen süre nedeniyle oluşan gecikmelerden Kastamo hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

Madde 7 – Cayma Hakkı

 

Alıcı; malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek, sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı, geçerli süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini satıcıya beyan etmesi üzerine, Mesafeli Sözleşme ekinde (Ek-1 olarak) yer alan örnek Cayma Hakkı Formu’nu doldurup, mesafeli sözleşmede belirtilen iletişim yöntemlerinden herhangi biri ile satıcıya gönderecektir.

 

Satıcı, satışı gerçekleştirilen ürünü alıcı adresine gönderilmek üzere, (3) iş günü içerisinde kargoya vermekle yükümlüdür. İşbu yükümlülüğe aykırı davranan satıcının ürünü, satıcıyaya bildirim yapılmaksızın Kastamo’dan silinir ve satış işlemi iptali gerçekleştirtilerek, satış bedeli alıcıya iade edilir.